Joods-Christelijke Dialoog

Genesis 01: 4 - Lukas de Groote

En God zag dat het goed was… .

Deze uitdrukking kent iedere bijbellezer, en men weet i.h.a. ook wel dat deze uitspraak in Genesis 1 voorkomt. Inderdaad, de zinsnede ‘En God zag dat het goed was’ komt zes keer voor in Genesis 1: Vers 4, 10, 12, 18, 21 en 25. In Genesis 3 vers 6 is het de vrouw die ziet dat de boom van kennis goed is.
Op de vertaling ‘dat het goed was’ is wel wat aan te merken. Als men het Nederlands zinnetje ‘dat het goed was’ terugvertaalt in het Hebreeuws komt er zoiets als: asjèr haja tov. Maar er staat totaal iets anders, namelijk: ‘kie tov’.
Het woord ‘zijn’ staat er in het Hebreeuws helemaal niet. Dit woord ontbreekt vaak, en in onze talen wordt het daarom toegevoegd om het begrijpelijk te maken. Maar ons woord ‘zijn’ geeft iets statisch weer, terwijl het Hebreeuwse woord ‘haja’ meer een gebeuren aangeeft, een ‘worden’.
Belangrijker nog is de weergave van het woordje ‘ki’. De betekenis is niet het voegwoord ‘dat’, maar het is meer een tussenwerpsel. In het Nederlands is het weer te geven met ‘voorwaar’, ‘ja!’, hoe!’. Heel bewust is er dan ook steeds tussen de woorden ‘en God zag’ en ‘ki’ een scheiding, waarmee aangegeven wordt dat er echt níet bedoeld is ‘zien dat… ‘.

Is hiermee dan alles gezegd over dit korte zinnetje?
Nee, ook opmerkelijk is dat er niet staat: ‘En het wás goed’. Steeds blijkt iets wel in Gods ogen goed te zijn, maar dit wordt niet objectief bevestigd wordt door de schrijver. Of iets werkelijk goed was wordt niet verteld. Maar in Gods ogen was het goed.
En in Genesis 3 is de boom van kennis in de ogen van de vrouw goed, maar of die boom werkelijk goed was staat er ook niet bij.

In alle latere verhalen zien we dat allerlei dingen gebeuren die wij af zouden keuren, maar in Gods ogen wel goed zijn. Hiervan zijn voorbeelden te over. Denk maar alleen aan wat de aartsvaders overkomt en wat zij uitvoeren. En toch heeft God zijn bedoelingen met alles wat hen overkomt en daarbij is het niet relevant of wij het goed vinden, of het goed ‘is’, als het in Gods ogen maar goed is!