Joods-Christelijke Dialoog

Disclaimer

www.joods-christelijke-dialoog.nl is een particulier initiatief en niet afhankelijk van welke instelling dan ook.

Alle bijdragen op deze website worden gepubliceerd onder vermelding van de naam van de auteur.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bijdragen en de rechten erop berusten bij de auteur.

Overname op welke wijze dan ook is alleen mogelijk in overleg met de auteur.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.