Joods-Christelijke Dialoog

Werkwijze

Behalve door informatie door te geven, links te delen, bekendheid te geven aan conferenties etc. wil joods-christelijke-dialoog.nl de betrekkingen tussen Joden en christenen in Nederland ook bevorderen door de publicatie van korte exegetische toelichtingen bij de zondagse lezingen. Ruim veertig rabbijnen, predikanten, professoren, lectoren en anderen hebben daarvoor hun medewerking toegezegd. Allen zijn zij, ofwel door hun joodse achtergrond ofwel door hun betrokkenheid bij de joods-christelijke dialoog, bij uitstek in staat om de zondagse pericopen te verstaan binnen hun joodse context. Daarmee wil joods-christelijke-dialoog.nl de predikvrouwen en -heren in Nederland en Vlaanderen van dienst zijn bij hun wekelijkse preekwerk. Met opzet blijven de toelichtingen technisch/exegetisch van aard. De zogenoemde toepassing wordt bepaald in de concrete situatie van de afzonderlijke parochies en gemeenten.

Wat de lezing van het Evangelie betreft, is het uitgangspunt het Oecumenisch leesrooster zoals dat in ieder geval in veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt. De evangelielezingen daarvan wijken soms af van de lezingen zoals die in het vernieuwde Romeinse Missaal worden vermeld. Welke lezing op joods-christelijke-dialoog.nl wordt toegelicht wordt bepaald door de auteurs die bijdragen aanbieden voor de zondag waarop de leesroosters van elkaar afwijken.

Overigens worden niet elke zondag alle lezingen toegelicht (én Tenach-, én Epistel- én Evangelielezing). De toelichtingen zijn immers geschreven vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog. Wanneer er niets bijzonders te melden valt, is het beter te zwijgen. Maar soms worden juist alle drie de lezingen van een toelichting voorzien. Kortom, er is bijna voor elke zondag wel wat van uw gading te vinden op joods-christelijke-dialoog.nl.

Vier weken voordat een lezing aan de orde is, wordt de toelichting gepubliceerd. Aan het einde van de betreffende zondag worden de toelichtingen in het archief opgenomen. Ze blijven via het hoofdmenu en door de zoekfunctie oproepbaar. Met name voor die voorgangers die geen leesrooster volgen, is het archief een nuttige functie. 

Naast de teksttoelichtingen houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op ons vakgebied, nationaal en internationaal. We brengen graag conferenties, publicaties en verwante organisaties onder uw aandacht. Daarom versturen we aan het begin van elke maand een nieuwsbrief. We wijzen u in de nieuwsbrieven op bijzonderheden in de toelichtingen en delen ook anderszins onze Entdeckerfreude met u, onze collega’s. Mocht uw e-mail adres niet in ons bestand zitten, dan kunt u zich op de website opgeven voor de nieuwsbrief.

Suggesties, opmerkingen, vragen? Laat het ons weten via het contactformulier

Dick Pruiksma, coördinator joods-christelijke-dialoog.nl

em. predikant PKN
Oud-voorzitter van het OJEC
Oud-algemeen secretaris van de International Council of Christians and Jews
Lid van de Protestantse Raad Kerk en Israel.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.