Joods-Christelijke Dialoog

Genesis 11: 1-9 - Rudy Van Moere

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren

De bevolking van de aarde
Door Rudy Van Moere

Op Pinksterzondag 20 mei 2018 komt de lezing van de protogeschiedenis van Genesis tot zijn besluit met het verhaal van de bouw van de toren in Babel. Prof. Rudy Van Moere stelt dat die woordcombinatie in de bijbel niet voorkomt, laat staan in Genesis 11! Voor zijn analyserend essay over “de bevolking van de aarde” klik hier. Van Moere voegde daarbij een bloemlezing van Luthers exegese van het verhaal van de Toren van Babel.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.