Joods-Christelijke Dialoog

Deuteronomium 32: 4-40 - Marianne L. van Praag

Zondag 29 april 2018

Onderhoud de geboden
door Marianne L. van Praag


Deze tekst, een gedicht bestaande uit 41 verzen (vers-regels?) is, tegen het einde van de Tora, het laatste lied van Mozes wanneer diens einde nadert. Het gedicht symboliseert de geschiedenis van de mensheid. Het gaat over een liefhebbende beschermende ouder die de condities voor een goede jeugd creëert, over het kind dat afdwaalt en zijn eigen richting zoekt en de fouten die het daarbij maakt, over de toorn en frustratie van de ouder, en over de straf die volgt als het kind zich niet aan de regels houdt.

Als Israel trouw is aan haar Verbond met God, zullen hemel en aarde haar belonen: de hemel zal regen geven en dauw, en de aarde zal vruchten en gewassen schenken. In het gebedenboek van de Liberaal Joodse Gemeente Nederland staat een ecologische vertaling van de tweede alinea van het Sjema, het hoofdgebed:

‘Als jullie Mijn opdrachten volgen en zorgzaam zijn voor Mijn schepping, en de opbrengsten van de aarde delen in rechtvaardigheid, zal Ik de natuurlijke gang van de seizoenen, met voldoende regen en zonneschijn, zegenrijk doen zijn voor alle mensen, waar zij ook wonen.’

Eens voerde God Adam, de eerste mens, langs de bomen van de Tuin van Eden. ‘Zie hoe schitterend ze zijn geschapen’ zei Hij. Zorg goed voor hen, want als jij Mijn schepping verwaarloost, is er niemand na jou die het verloren gegane kan herstellen. Het evenwicht tussen mens en natuur mag niet worden verstoord. Hoe rechtvaardiger jullie je opstellen ten opzichte van jullie medemensen, des te beter zal de natuur en al het geschapene bescherming vinden. Dan zal Ik jullie het inzicht en de kracht schenken om de harmonie tussen mensen en het evenwicht in de natuur te bewaren. Dan zal een einde komen aan het geweld op aarde. Vrede en rechtvaardigheid zal de jullie door God gegeven erfenis worden tot in eeuwigheid.’

Dit wil zeggen dat wij door het verkrijgen van de regels voor hoe we ons leven en deze wereld moeten inrichten, we een rechtvaardige wereld kunnen creëren. Het is aan ons, de wetten te volgen. Dan zal er geen ecologisch probleem meer zijn, geen slavernij, en een goede manier van omgaan met hen die in een mindere positie verkeren dan wij. Het is een universele boodschap, voor ieder mens, voor ieder volk, en voor ieder land. En zie wat er zal gebeuren als we die regels niet in acht zullen nemen. Wij hebben de sleutel in handen, we hoeven hem alleen in het slot steken en de sleutel omdraaien om de deur naar een rechtvaardige en menselijke samenleving te openen.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.