Joods-Christelijke Dialoog

Genesis 08: 1-14 - Rob Cassuto

Zondag 6 mei 2018
Zondag 19 april 2020
Zondag 16 april 2023


Van Pasen tot Pinksteren 2018 wordt een alternatieve lezingenreeks uit Genesis aanbevolen. Met toestemming van Rob Cassuto, de auteur, en van het bestuur van PaRDeS publiceren we voor de betreffende zondagen de toelichtingen op parasha Noach, Genesis 6: 9-11:32, zoals die op de website van PaRDeS zijn gepubliceerd. We nemen de toelichtingen voor deze zondagen over in één PDF-bestand. Omdat het meerdere toelichtingen op één parasha betreft, overlappen de teksten elkaar gedeeltelijk. Maar beter dan te knippen, bieden we u het geheel ter overweging op meerdere zondagen. Klik hier voor het PDF-bestand.

Graag wijzen wij u op de twee delen “Reizen door de Tora” door Rob Cassuto die in de webshop van PaRDeS verkrijgbaar zijn. Daarin vindt u een reeks van toelichtingen op de parashot van de week. Samen met de toelichtingen op de website van PaRDeS bevatten de beide delen “Reizen door de Tora” een schat aan joodse wijsheid. 

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.