Joods-Christelijke Dialoog

Jesaja 06: 1-8 - Rudy Van Moere

Zondag 10 februari 2019
Zondag 9 januari 2022


Op deze zondag staan de eerste acht verzen van Jesaja 6, de roeping van de profeet, op het leesrooster. Dr. Rudy Van Moere schreef een uitvoerige bijdrage over het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja. Klik hier voor zijn bespreking van Jesaja 1.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.