Joods-Christelijke Dialoog

Koningen 1. 17 - Lukas de Groote

Gods uiteindelijke doel: de redding van één kind

Inleiding:
Als de profeet Elia zich van God schuil moet houden tijdens de drie jaar van droogte, moet hij naar de oostzijde van de Jordaan gaan en zich daar verbergen. Mogelijk was dit terugtrekken ook ervoor bedoeld om de smeekbeden van hongerige mensen te ontlopen. Water werd door de beek Krith aangevoerd en eten kreeg hij van raven.

Eten en drinken
Dit staat er heel gewoon: drinken en voedsel. Zo gewoon was dit echter niet. Dat onreine, schuwe vogels hem voedsel brachten was al bijzonder, maar het voedsel dat zij brachten was vlees van kadavers. Want daar leven raven van. Iets dat meer onrein was voor een wetsgetrouwe Jood kon men zich niet voorstellen. Toch moest Elia zich hiermee voeden.

De vraag hierbij
Waarom laat God zijn knecht iets nemen wat in Zijn eigen wet ten strengste verboden is?
Is het om Elia voor te bereiden op wat zijn volgende stap moet zijn?
Want het wordt nog erger. Als de beek Krith opdroogt moet Elia naar een heidense vrouw gaan in een dorpje in de omgeving van Sidon. Hij moest daar zijn intrek nemen bij een vrouw, een weduwe. Nu was dit al tegen alle voorschriften in, een alleenstaande man, een profeet nog wel, die bij een alleenstaande heidense vrouw moest gaan wonen. Maar dat niet alleen: De vrouw wordt ‘bazin van het huis’ genoemd. En uit 1 Samuël 28 weten we dat hiermee een helderziende, een geestenbezweerster bedoeld is. Maar woord ‘bazin’ wordt ook nog eens expliciet gebruikt als aanduiding van een vrouw van lichte zeden. Dat deze vrouw zo’n huis exploiteerde, past ook bij haar uitspraak tegenover de profeet dat hij wel gekomen zal zijn om haar schuld haar onder ogen te brengen.
Nadat Elia met het eten van vleesafval al voorbereid is, is dit onder één dak wonen met zo’n zondige vrouw de volgende stap die hij moest maken.

De vraag herhaald
De vraag die nu nog indringender opkomt is: Waarom?
Wel, het volgende vindt plaats: Het enige kind van de vrouw wordt ziek en stikt. Was het difterie of een andere ziekte van de ademhalingswegen? In elk geval, God heeft het zo geregeld dat Elia daar op dat moment is, en dankzij zijn voorbede wordt het kind weer levend.
Was dit uiteindelijk Gods bedoeling? Dat God tegen zijn eigen voorschriften in kan gaan als het gaat om één leven, en dat nog wel van een heidens kind, te redden?

N.B.: Zij die meer achtergrondgegevens willen ter bestudering van bovenstaand verhaal kunnen mij daarom vragen. Ik kan dan wat meer informatie geven over de achtergronden.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.