Joods-Christelijke Dialoog

Samuël 1. 24 - Bart Trouwborst

Zondag 6 oktober 2019
Israëlzondag

1 Samuël 24.

door ds. Bart Trouwborst

Op 16 september 2019 hield de classicale werkgroep Kerk en Israël in Overijssel/Flevoland een studiedag in Ommen ter voorbereiding op Israëlzondag, 6 oktober 2019. Ds. Bart Trouwborst presenteerde daar uitvoerige exegese van 1 Samuël 24, een lezing voor de betreffende Israëlzondag.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.