Joods-Christelijke Dialoog

Koningen 2. 05: 1-19 - Rudy Van Moere

Zondag 11 februari 2018
Zondag 14 februari 2021

Ga in vrede

Door Rudy Van Moere

Emeritus hoogleraar Rudy Van Moere schreef voor onze website (opnieuw) een analytisch essay over een verhaal uit Tenach. Deze keer over 2 Koningen 5: 1-19, het verhaal dat op zondag 11 februari 2018/14 februari 2021 in veel kerken als lezing uit Tenach op het rooster staat. Men kan vermoeden dat de keus van de Tenachlezing vooral is ingegeven door de gedachte dat het verhaal over Naäman de Syriër als plaatje dient bij de lezing uit het Evangelie op deze zondag over de genezing van een melaatse, Markus 1: 40-45.
Van Moere maakt meer dan duidelijk dat de geschiedenis uit 2 Koningen 5 zijn eigen merites heeft. Hij vindt overigens de geschiedenis over Elisa en Naäman eerder de bron van de genezingsgeschiedenis van een vrouw die aan bloedvloeiingen leed, Markus 5: 25-34. Maar wie op zondag 11 februari as. een degelijk verhaal en een goede uitleg wil over de genezing van Naäman, kan de bijdrage van Van Moere niet overslaan. Klik hier voor Van Moere's essay.  (D. Pruiksma)


Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.