Joods-Christelijke Dialoog

Koningen 1, 03: 1-15 - Rudy van Moere

Zondag 30 juli 2017
Zondag 30 juli 2023

Een onverwachte kijk op de ‘wijze’ koning Salomo. 
door Rudy van Moere

Salomo’s gebed om wijsheid uit 1 Koningen 3 staat voor zondag 30 juli op het leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland. Een bescheiden koning vraagt niet om rijkdom en macht maar om wijsheid. Klopt het beeld dat in de zondagsperikoop wordt geschetst? Rudy Van Moere schrijft een diepgaande analyse van de tekst. Van Moere is emeritus hoogleraar van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en emeritus predikant van de Adventkerken in Nederland en België-Luxemburg.