Joods-Christelijke Dialoog

Matteüs 20: 1-16 - Annette Merz

Zondag 27 september 2017
Zondag 20 september 2020

De werkers in de wijngaard

Bijdrage van prof. Annette Merz

Op de website van het parabelproject schreef prof. Annette Merz onlangs een artikel over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard, Matteüs 20: 1-6. “MET EEN MOEILIJK LEVEN DE HEL VERDIENEN” – LUTHERS UITLEG VAN DE PARABEL VAN DE ARBEIDERS IN DE WIJNGAARD. Omdat deze bijdrage een substantieel onderdeel is van het referaat dat prof. Merz hield tijdens de conferentie die de afdeling Kerk en Israël van de PKN in november 2016 in Lunteren hield, wordt op onze voorpagina ook naar de website van het parabelproject verwezen.