Joods-Christelijke Dialoog

Marcus 05: 25-34 - Rudy Van Moere

Zondag 1 juli 2018
Zondag 27 juni 2021

Wie goed leest, leest alles van begin tot eind en terug.

Door Rudy Van Moere

Ingebed in het verhaal over de dochter van Jaïrus treffen we in Marcus 5:25-34 het prachtige miniatuur van de vrouw die het kleed van Jezus aanraakt en genezing vindt. Op zondag 27 juni staat het op de leesroosters van de kerken. Prof. Rudy Van Moere (foto) leest in drie rondes het verhaal: lineair, correlatief en terugkoppelend. Een intensieve leesoefening! En hij stelt zijn lezers de vraag: [..] of zij de mening delen dat Tenach niet de dienstmaagd van het Nieuwe Testament blijkt te zijn maar het onmisbare reservoir waarvan de Thora het fundament vormt. De bijdrage van prof. Van Moere vindt u hier.