Joods-Christelijke Dialoog

Tessalonicenzen 1, 01: 5c-10 - Peter Tomson

Zondag 29 oktober 2017
Zondag 25 oktober 2020


Dr. Peter J. Tomson schreef voor deze zondag een commentaar bij de lezing van het evangelie. Daarin gaat hij ook kort in op de plaats van de brieflezing in relatie tot de lezing van het evangelie. Zie Tomsons bijdrage over Matteüs 22: 34-46.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.