Joods-Christelijke Dialoog

Ester 08 en 09

Het boek Ester – Hoofdstuk 8-9
Overwinning en feest

Het alternatieve leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland stelt vanaf eind januari 2019 een reeks van lezingen voor uit het boek Ester. Dra. Dodo van Uden was zo vriendelijk om de reeks van artikelen die zij schreef over het boek Ester ter beschikking te stellen van deze website. De artikelen die eerst los verschenen in het tijdschrift Tenachon zijn op deze website in één document samengebracht. Aldus ontstaat een kort, uiterst waardevol commentaar op het boek Ester. Klik hier voor het Ester-commentaar van Van Uden.