Joods-Christelijke Dialoog

Genesis 01: 5a en 10a - Lukas de Groote

Deze bijdrage van Lukas de Groote verscheen eerder in Stethoscoop op Genesis, uitgegeven door de stichting Amphora Books, 2010.

Werkwoordtijden.

De NBV vertaalt deze verzen zo:
Het licht noemde hij (God) dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het droge noemde hij (God) aarde, het samengestroomde water noemde hij zee.

De Herziene Naardense Bijbel heeft:
God roept tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’.
God roept tot het droge ‘land’ en tot de ophoping van de wateren heeft hij geroepen ‘zeeën’;

Het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, kent geen tijdsaanduidingen van het werkwoord zoals wij. Daarom kan Oussoren in de Naardense Bijbel met evenveel recht de tegenwoordige tijd vertalen terwijl de NBV de onvoltooid verleden tijd gebruikt.
De gevolgtrekking van de keus bij de laatste vertaling is dan ook dat de verhalen in de Bijbel in het verleden lijken te spelen. Maar de verhalen zijn niet bedoeld als beschrijving van meer of minder interessante gebeurtenissen in het verleden, maar ze zijn van belang voor onze huidige situatie.
Belangrijk in Genesis 1:5 is dat de NBV dezelfde tijd vertaalt (tweemaal ‘hij noemde’) terwijl Oussoren één keer de tegenwoordige tijd en één keer de voltooid verleden tijd gebruikt. Oussoren lijkt de oorspronkelijke tekst beter weer te geven, want er staan ook twee verschillende werkwoordsvormen in het Hebreeuws (geen echte tijdsaanduidingen). De schrijver lijkt met dit verschil in werkwoordsvorm te willen weergeven dat in rangorde het licht voorop gaat, maar chronologisch was de duisternis er eerder, zoals in vers 2 al staat: duisternis wás er. (N.B.: in Jesaja 45:7 staat wel dat God het duister ‘schept’, maar uit deze tekst is mijns inziens af te leiden dat met ‘scheppen’ meer ‘scheiden’ bedoeld is dan ‘maken’. Dit komt ook overeen met Genesis 1:4 waar staat dat God het licht van het duister scheidde).
Ditzelfde onderscheid van werkwoordsvormen vinden we ook in vers 10 waar het gaat over het droge en het water. Ook hier weer scheiding, waarbij het droge eerst genoemd wordt, terwijl het water er het eerst was. Maar het droge is belangrijker want dat houdt in dat er gewoond kan gaan worden.