Joods-Christelijke Dialoog

Koningen 2. 20: 1-11 - Rudy Van Moere

In het Liber Amicorum voor dr. Klaas A.D. Smelik Geen moment verloren. Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom, schreef dr. Rudy Van Moere de bijdrage: ‘Hizkia versus Goliat. Tekstuele, intratekstuele en intertekstuele overwegingen bij 2 Koningen 20:1-11’. Klik hier.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.