Joods-Christelijke Dialoog

Zondag 3 oktober 2021
Israëlzondag

In het voorbereidingsmateriaal voor Israëlzondag 2021 schreef de Platformgroep Kerk en Israël Noord-Holland een preekschets over Marcus 10 : 1-16.