Joods-Christelijke Dialoog

Zondag 26 november 2017
Zondag 22 november 2020

Daniël 12 – Inzicht en geduld in een tijd van Judea’s onvoorstelbaar lijden
Dr. Rudy Van Moere schreef een essay over het boekje Daniël als markante verzetsliteratuur. U vindt zijn bijdrage hier.