Joods-Christelijke Dialoog

Matteüs 24: 14-34

Zondag 26 november 2017
Zondag 1 december 2019

Over de vijgeboom en de dief in de nacht
door Eric Ottenheijm

Op www.parabelproject.nl schreef Eric Ottenheijm een toelichting bij het evangelielezing van deze zondag.