Joods-Christelijke Dialoog

Voorpagina juli 2017 Van Moere

Banner Van Moere Nieuw

Een onverwachte kijk op de ‘wijze’ koning Salomo
.
Onlangs stond Salomo’s gebed om wijsheid in 1 Koningen 3 op het leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland. Een bescheiden koning vraagt niet om rijkdom en macht maar om wijsheid. Maar klopt het beeld dat in deze perikoop wordt geschetst? Rudy Van Moere schrijft een diepgaande analyse van de tekst. Van Moere is emeritus hoogleraar van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en emeritus predikant van de Adventkerken in Nederland en België-Luxemburg.