Joods-Christelijke Dialoog

Arbeiders in de wijngaard

Lieve Teugels

Israëlzondag: alweer die vermaledijde wijngaard   
Eens in de zoveel jaar is het op de eerste zondag van oktober niet alleen Israëlzondag maar staat ook nog Matteüs 21 op het rooster. Dit jaar weer dubbel pech! Want maak maar eens duidelijk dat het doden van de ontrouwe knechten niet anti-joods bedoeld is. Maar stel nu eens dat die wijngaard niet voor “Israël” staat? Dr. Lieve Teugels (foto), docent Jodendom en Hebreeuws aan de Protestantse Theologische Universiteit, doet alvast een voorzet. Zie rechterkolom.