Joods-Christelijke Dialoog

Lieve Teugels over Jesaja 40

L. Teugels

Jesaja 40: Wie houdt de wateren omvat?
Op 19 juli staat het bekende gedeelte uit Jesaja 40 op het leesrooster: wie mat de wateren met de holle hand? Drie gelijkenissen/mesjaliem uit de rabbijnse midrasj worden ter vergelijking naast deze perikoop gelegd door dr. Lieve Teugels, (foto) universitair docent Hebreeuws en Jodendom aan de Protestantse Theologische Universiteit. De vraag is: met wie wil je Mij vergelijken? Teugels’ bijdrage staat in de rechterkolom.