Joods-Christelijke Dialoog

Jezus en de Tora

Rudy Van Moere

Bijbellezen met Rudy Van Moere
Op zijn lezenswaardige blog met bovenstaande naam heeft dr. Rudy Van Moere, ook actief medewerker aan deze website, een nieuwe bijdrage geplaatst over de relatie van Jezus en de Tora. Hoe ging Jezus met de geboden/mitswot om? Klik hier voor het artikel van Van Moere.