Joods-Christelijke Dialoog

Familie De Bruin: een kroniek

Boek Daniel

Een familiekroniek van gewone Nederlanders  
De publicaties van Daniël van den Bos zijn sterk bepaald door zijn periode in de oecumenische, internationale moshav Nes Ammim in Israël. Daar werd zijn belangstelling voor de joodse cultuur, religie en geschiedenis gewekt. Laatste vrucht van zijn betrokkenheid bij de dialoog is het boek waarvan u de navrante titel hierboven leest. Een verzameling petites histoires die samen een grote geschiedenis vormen. (zie: www.danielvandenbos.nl)