Joods-Christelijke Dialoog

Luisteren naar Schriften, Joden en Palestijnen

Koos Snaterse

Koos Snaterse: Dialoog is driedubbel luisteren! 
Ds. Koos Snaterse (foto) uit Hoogeveen, lid van het Dagelijks Bestuur van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, rekent zichzelf tot de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Vanuit die achtergrond schreef hij drie artikelen in “de Waarheidsvriend”, het blad van de Bond. Joods-christelijke dialoog is voor christenen luisteren: naar de Joodse Schriften, naar het Joodse volk en naar de Palestijnse christenen.