Joods-Christelijke Dialoog

Leerhuis in Amersfoort over Mozes

Mozes Rome

Nieuw Amersfoorts leerhuis over Mozes 
In Amersfoort wordt begin 2020 onder begeleiding van prof. Dineke Houtman een leerhuis gehouden over Mozes. Uit het persbericht: “Nauwgezet lezen we de teksten uit het Bijbelboek Exodus en luisteren we naar de commentaren van joodse geleerden. Dat voedt ons onderlinge gesprek, in de wetenschap dat de heftigheid, de twijfel, de zekerheid en de weerbarstigheid in het leven van Mozes ook klinken in ons eigen bestaan." Eigen foto: de gehoornde Mozes van Michelangelo in de San Pietro in Vincoli, Rome.