Joods-Christelijke Dialoog

Mozes in Saksenland: de lezingen

Hellendoorn

Mozes in Saksenland: de lezingen    
Op 13 mei jl. werd in Hellendoorn (foto) de conferentie gehouden: Mozes in Saksenland. Dr. Maarten den Dulk was de inleider waarna drie respondenten het woord voerden: mevrouw Gonny Blok-Dragt, lid van de Liberaal-Joodse gemeente Twente en de predikanten Wilma Hartogsveld en Koos Snaterse. Dagvoorzitter ds Klaas van der Kamp, classispredikant in Overijssel/Flevoland zette alle lezingen op zijn website.