Joods-Christelijke Dialoog

Conferentie Parabelproject

Parabelconferentie

Conferentie 'Power of Parables'    
Ter afsluiting van het Parabelproject wordt van 24 tot en met 26 juni in Utrecht de conferentie ‘Power of Parables’ gehouden. In het Parabelproject zijn parabels uit het vroege Christendom en vroegrabbijns Jodendom verzameld, vertaald en vergeleken om meer informatie te verkrijgen over de opsplitsing van beide godsdiensten, met het doel om een antwoord te vinden op de vraag waarom het Jodendom en het Christendom in de eerste en tweede eeuw na Chr. uit elkaar zijn gegroeid. Voor info over de conferentie, klik hier.

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.