Joods-Christelijke Dialoog

Studiedag OJEC over de geboden

OJEC logo

OJEC studeert op mitswot
Het OJEC heeft weer een studiedag in voorbereiding, en wel over één van de meest sprekende onderwerpen die we kunnen bedenken: de geboden, de mitswot.
Als joodse gesprekspartners in de dialoog aangeven wat kenmerkend is voor hun traditie, is één van de eerste thema’s die ze noemen de geboden. Op het christelijk erf zijn die geboden ook al vroeg een onderwerp van belang. De schrijvers van de apostolische brieven zijn er vol van.

Maar hier is sprake van één thema-twee gedachten. Hoe gaan we daarmee om? Begrijpen we elkaar?
Het is een studiedag waar u bij wilt zijn. Zet alvast in uw agenda: Joods Cultureel Centrum Merkaz, Utrecht, dinsdag 29 januari, van 10.00-15.00 uur, inclusief een lunch en een rondwandeling door joods Utrecht-centrum.
Nadere informatie volgt. (Bron: Persbericht OJEC)

Toelichting

Hieronder toelichtingen op de zondagslezingen voor de komende 4 weken.

Evangelie