Joods-Christelijke Dialoog

Reacties op Manifest Jan Offringa

Offringa naam

Onopgeefbaar verbonden. Reacties op Offringa.  
Het artikel dat ds. Jan Offringa op 21 september in Trouw publiceerde onder de titel “De kerk kan prima zonder Israëltheologie” heeft een reeks van reacties opgeroepen. Een aantal vindt u hier. Inclusief de reactie van Jan Offringa op die reacties! Het gesprek gaat verder. We houden u op de hoogte.

van Campen e.a., Een manifest vanuit de kring van de Gereformeerde Bond.
van Essen, ds. R., schreef in "Kerk in Den Haag" een column 'Relivant is in de war'.
Grashoff, ds. M., publiceerde een reactie op de website van de classicale werkgroep Kerk en Israël Groningen/Drenthe.
van den Herik, ds. N.J., schreef een bijdrage: "Kerk en Israël ter discussie stellen lijkt een gotspe". 
Houtman, dr. A, schreef een bijdrage aan Trouw die niet werd gepubliceerd: "PKN moet losser komen van Israël?"
Klootwijk, dr. E. publiceerde op 18 september 2018 een artikel op de opiniepagina van Trouw.
van Loopik, dr. M. publiceerde op 21 september 2018 een artikel op de opiniepagina van Trouw.
van Midden, dr. P., schreef een bijdrage voor het Nieuw Israëlietisch Weekblad.
Offringa, ds. J., reageerde op 5 oktober 2018 in Trouw op wat tot dusverre te berde was gebracht. 
Pruiksma, ds. D., schreef op verzoek van de redactie van liberaalchristendom.nl een "Open Brief aan Jan Offringa" 
Reedijk, dr. R., schreef een opniniebijdrage in Trouw: "Israëlmanifest baseert zich op foute aannames"
Reeling Brouwer, dr. R.H., schreef een bijdrage aan Trouw die niet werd gepubliceerd.
Schüssler, ds. G.J., schreef een bijdrage aan Trouw die niet werd gepubiceerd.
Spijkerboer, dr. A.M., "Israël en een onverstoorbare theologie?", een reactie geschreven op verzoek van de redactie van liberaalchristendom.nl
Vis, drs. R., “De onopgeefbare verbondenheid van de kerk met de Israëlietische looverhut” op www.nik.nl
Zuur,  drs. J., schreef een uitvoerige reactie namens de classicale werkgroep Kerk en Israël Zuid Holland (Noord en Zuid).