Joods-Christelijke Dialoog

Zondag 5 november 2017
Zondag 1 november 2020


Dr. Peter J. Tomson schreef voor deze zondag een commentaar bij de lezing van het evangelie. Daarin gaat hij ook kort in op de plaats van de brieflezing in relatie tot de lezing van het evangelie. Zie Tomsons bijdrage over Matteüs 25: 1-13.