Joods-Christelijke Dialoog

Israëlzondag, 2 oktober 2022

Het PKN-jaarthema “Aan tafel!” is ook het thema van deze bijzondere zondag. Als lezingen werden gekozen Jesaja 25 : 1-6 en Lucas  14: 12-24. Over Lucas 14: 12-24 schreef Beatrice Jongkind deze bijdrage.