Joods-Christelijke Dialoog

Banner Rome

Prof. Maarten den Dulk herschreef de brief van Paulus aan de Romeinen in eigen woorden. Zijn weergave van de tekst getuigt van een diepgaande bemoeienis met de inhoud van de Romeinenbrief. Beslissend daarbij is het perspectief van Paulus als Joods schriftgeleerde. Den Dulk stelt zijn tekst hierbij aan de gebruikers van deze site beschikbaar.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen